Aktualności: Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie

Remont trójki zakończony

07.05.2024

Zakończyła się ogromna inwestycja, dzięki której placówka jest jeszcze bezpieczniejsza, wygodna i bardziej ekologiczna. Młodzi ludzie zyskali również bezcenną wiedzę na temat ochrony środowiska. Cały projekt o wartości ponad 7 700 000 zł został podsumowany podczas śniadania prasowego. W spotkaniu wzięli udział m.in. dziennikarze, którzy na własne oczy mogli zobaczyć efekty inwestycji w SP nr 3.

W jednym projekcie połączono działania inwestycyjne, edukacyjne i komunikacyjne. Uczniowie brali udział w konkursach z nagrodami, szkolnej debacie i turnieju wiedzy. Wydawali też własną gazetkę i działali w kółku ekologiczno-przyrodniczym. Były również warsztaty dla rodziców oraz piknik. Na terenie placówki pojawiła się też ścieżka edukacyjna, która jest dostępna dla wszystkich. Wszystko po to, żeby młodzi ludzie, a także ich rodzice i opiekunowie zyskali ważną wiedzę m.in. o odnawialnych źródłach energii, ochronie środowiska i zmianach klimatu.

Szczegółowy opis termomodernizacji szkoły na stronie Urzędu Miasta Stargard.

Film przedstawiający podsumowanie projektu: Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie.

Wystawa pokonkursowa w Urzędzie Miasta w Stargardzie

24.04.2024

Z radością informujemy 😊, że od dzisiaj w Urzędzie Miasta w Stargardzie można podziwiać wystawę pokonkursową prac nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie plastycznym, który odbył się w ramach projektu: Poprawa Efektywności Energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie.

Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia i podziwiania twórczości uczestników – uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Stargardzie.

Analiza wyników ankiety dla uczniów

24.04.2024

Poprawa efektywności energetycznej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego

METRYCZKA POMIARU

Celem przeprowadzenia ankiety było przebadanie uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 3 im. K. Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie pod kątem sprawdzenia ich wiedzy na temat źródeł odnawialnych.

Ankietę przeprowadzono w kwietniu 2024 roku wśród wszystkich uczniów klas I – VIII. Odpowiedzi udzieliło 233 uczniów. Ankieta była anonimowa, zawierała 24 pytania.

Ankieta odbyła się w pełni on-line przez platformę Microsoft 365, przy pomocy formularza utworzonego w MS Forms – w załączniku do dokumentu pełna wersja formularza w pliku .pdf.

WNIOSKI KOŃCOWE

Wszelkie działania edukacyjne podjęte w ramach projektu poprawy efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie przyniosły oczekiwany efekt, a nawet przewyższyły początkowe oczekiwania. Ankieta listopadowa wykazała niski poziom wiedzy, między 30% a maksymalnie 50% poprawności odpowiedzi. Ankieta kwietniowa wykazała znaczną poprawę, gdzie poziom prawidłowych odpowiedzi utrzymuje się na poziomie minimum 60% a maksimum 95% wiedzy. Daje to oczekiwany 50% przyrost wiedzy.

Zbliżamy się do zakończenia prac

17.04.2024

Zakończono prace związane z układaniem nowego pokrycia dachowego, a na budynku wysokim ustawiono panele fotowoltaiczne. Trwa montaż ostatnich obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. Odnowiono betonowe gzymsy na budynku zabytkowym, czyszczona jest elewacja z płytek klinkierowych. Wykonawca porządkuje teren budowy oraz rozpoczął odtwarzanie rozebranych uprzednio nawierzchni przy budynku.

GŁOS PRZYRODY SEZAMKA TRÓJKI 4

14.04.2024

ZMIANY DLA DOBRA KLIMATU

dodatek specjalny do gazetki szkolnej Sezamek Trójki

Marzec/Kwiecień 2024

ŚCIEŻKA EKOLOGICZNA

13.04.2024

Na terenie szkoły obok budynku powstała ścieżka edukacyjna jako stały element z odpowiednimi tablicami, pomocami dydaktycznymi, które służą do przeprowadzania zajęć w terenie. Nauczyciele podczas lekcji wychowawczej, lekcji biologii czy przyrody mogą realizować program OZE.

Główne założenia powstania ścieżki to:

 •  podniesienie świadomości na temat zużycia energii i wpływu jaki wywiera ona na życie na Ziemi,
 • zmiana wzorców zużycia energii u uczniów oraz propagowanie nowej świadomości w zakresie oszczędzania energii w środowisku lokalnym,
 •  wzbogacenie wiedzy na temat OZE jako cel promocji

Ścieżka edukacyjna jest ogólnodostępna nie tylko dla uczniów, ale również dla rodziców i osób przebywających na terenie szkoły.

Przez zabawę do nauki- warsztaty w Transgenicznym Ośrodku Edukacji Ekologicznej

27.03.2024

W ramach realizacji projektu,, Poprawa efektywności energetycznej w budynku nr 2 Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie” uczniowie klas IV, V, VI, VII i VIII zdobyli wiedzę o ochronie środowiska i przyrody, uczestnicząc w bardzo ciekawych warsztatach zorganizowanych przez Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu.

W sali laboratoryjnej uczniowie pod okiem pani instruktor przeprowadzili doświadczenia z ciekłym azotem, dowiedzieli się, jak powstaje mgła, do czego można wykorzystać ciekły azot, jak działają katalizatory. W mini planetarium uczestniczyli w niezwykłym spektaklu popularyzującym wiedzę z zakresu astronomii.

W sali ekosystemów wędrowali po lasach, łąkach, jeziorach, poznając tajemnice świata zwierząt, ptaków, owadów, ryb, roślin.

Warsztaty były doskonałą lekcją poznania i zrozumienia przyrody.

Prace badawcze na zajęciach koła ekologicznego

25.03.2024

Edukacja uczniów klas VII-VIII na zajęciach koła ekologiczno-przyrodniczego polegała na organizowaniu pracy badawczej uczniów, podczas których uczniowie mieli możliwość poznania otaczającego środowiska, utrwalali i poszerzali umiejętności metod działalności poznawczej- obserwacja, wywiad, eksperyment.

Tematyka zajęć stanowiła uzupełnienie i poszerzenie treści z zakresu edukacji przyrodniczej w klasach 7-8. Realizowane na zajęciach zagadnienia łączyły teorię z praktyką i dotyczyły czterech nauk: biologii, fizyki, chemii oraz geografii.

Podczas realizacji powyższych zajęć wykorzystywane były zakupione w projekcie pomoce dydaktyczne, które uatrakcyjniły utrwalanie i zdobywanie nowych wiadomości.

EKO- PIKNIK

22.03.2024

W ramach podsumowania działań projektowych oraz funkcjonowania koła ekologiczno-przyrodniczego dla społeczności szkolnej został przygotowany piknik ekologiczny pod hasłem przewodnim ,, Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”.

Celem spotkania było:

– promowanie idei Europy zielonej i zintegrowanej,

– integracja uczniów i nauczycieli,

– utrwalenie pozyskanej dotychczas wiedzy,

Podczas imprezy oprócz poczęstunku uczestnicy koła zaprezentowali gry ekologiczne i zabawy związane z tematyką OZE.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii- warsztaty dla uczniów

19.03.2024

W zajęciach warsztatowych uczestniczyli uczniowie klas siódmych
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami
Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie.
• 20.02.2024 r. – 19 uczniów
• 26.02.2024 r. – 22 uczniów
• 27.02.2024 r. – 22 uczniów
• 05.03.2024 r. – 21 uczniów
• 12.03.2024 r. – 18 uczniów
Zajęcia prowadzili doradcy metodyczni PODN w Stargardzie

Fotorelacja z warsztatów (pdf)

Uroczystość wręczenia nagród konkursowych

05.03.2024

4.03.2024.w naszej szkole, w obecności zastępcy Prezydenta Miasta Stargard, przedstawicieli Wydziału Edukacji , przedstawicieli Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, rodziców i dyrekcji szkoły, wręczono nagrody uczestnikom III etapu konkursów na temat odnawialnych źródeł energii, realizowanych w ramach projektu, „Poprawa efektywności energetycznej w budynku nr 2 Szkoły Podstawowej nr 3 w Stargardzie”, finansowanego ze środków EOG.

Celem organizacji konkursów było propagowanie wiedzy o odnawialnych źródłach energii, przedstawienie korzyści wynikających ze stosowania OZE, podnoszenie świadomości ekologicznej uczniów i kształtowanie pozytywnego stosunku do świata przyrody.

W konkursach brali udział uczniowie klas 0-8 oraz dzieci z Przedszkola nr 1 i Przedszkola nr 2. Autorzy prac wykazali się nie tylko wiedzą na temat odnawialnych źródeł energii, ale też kreatywnością i poczuciem estetyki.

Nagrody laureatom wręczył Piotr Mync -zastępca Prezydenta Miasta Stargard.

W konkursie plastycznym „Odnawialne źródła energii- szansą na przyszłość” pierwsze miejsce zdobył
Hubert Jakubowski z klasy 6b.
Wyróżnienia otrzymali:
Paweł Panasiuk – klasa 3a,
Zuzanna Koźba– klasa 4c,
Alicja Janas– Przedszkole nr 1.

W konkursie na prezentację multimedialną „Odnawialne źródła energii- szansą na przyszłość” pierwsze miejsce zdobył
Michał Michalski z klasy 6b.

Wyróżnienia otrzymali:
Wojciech Kowalski– klasa 5b,
Maksymilian Kopeć– klasa 4c,
Julia Witkowska– klasa 8b.

W turnieju wiedzy „OZE- WŚRÓD NAS” pierwsze miejsce zdobyła
Antonina Hapka z klasy3b.

Wyróżnienia otrzymali:
Adam Rokita – klasa 2c,
Paulina Zubal – klas 4a,
Piotr Knape– klasa 7a.

Uczestnicy spotkania obejrzeli nagrodzoną pierwszym miejscem prezentację multimedialną Michała Michalskiego. Uroczystość zakończyła się wspólnym zdjęciem i słodkim poczęstunkiem.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursów za udział i zaangażowanie, życzymy dalszych sukcesów.

Prace zewnętrzne

04.03.2024

Wykonano ocieplenie ścian styropianem grafitowym, osadzono parapety zewnętrzne. Na ukończeniu jest wykonywanie wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego. Trwa przyklejanie płytek klinkierowych. Ponadto wykonywane są obróbki blacharskie na dachach oraz rozpoczęto układanie nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej na budynku wysokim w celu przygotowania miejsca na montaż paneli fotowoltaicznych.

Uczniowie klas 1-3 tworzą walentynkowe eko torby

16.02.2024

Uczniowie klas 1-3 tworzą walentynkowe eko torby z niepotrzebnych t-shirtów, kierując się zasadą zero waste.

Dzisiejsze święto Walentynek nie tylko celebruje miłość, ale także inspiruje do działań proekologicznych. W duchu dbałości o środowisko, uczniowie klas 1-3 postanowili uczcić tę okazję w niekonwencjonalny sposób. Zamiast tradycyjnych kartek i plastikowych upominków, postanowili wykorzystać stare, nieużywane t-shirty do stworzenia walentynkowych eko toreb.

Projekt, który zrodził się z inicjatywy nauczycieli oraz zaangażowania uczniów, ma na celu promowanie idei zero waste oraz kreatywnego podejścia do recyklingu. Podczas warsztatów plastycznych, dzieci pod okiem wychowawców przekształcały stare koszulki w designerskie torby, nadając im walentynkowy charakter.
Walentynkowe eko torby stworzone przez małych ekologów stanowią doskonały przykład jak można wykorzystać z pozoru niepotrzebne rzeczy, nadając im nowe życie i wartość.
Działania te pokazują, że nawet najmłodsze pokolenia są w stanie świadomie dbać o naszą planetę, kierując się zasadą zero waste.

Warsztaty dla rodziców

12.02.2024

W dniach 6-7 lutego 2024 r. w naszej szkole wychowawcy klas 0-8 przeprowadzili podczas zebrań z rodzicami zajęcia edukacyjne- warsztaty dotyczące tematyki efektywności energetycznej i zagadnień zero waste.

Celem spotkania było:

 • Zaznajomienie rodziców z tematyką odnawialnych źródeł energii,
 • pogłębienie wiedzy na temat energii uzyskanej z odnawialnych źródeł,
 • kształtowanie wiedzy na temat możliwości wykorzystania odnawialnej energii,
 • Zwiększenie świadomości zmiany nawyków na bardziej ekologiczne.

Podczas spotkań zastosowano metody pracy:

 • wykład informacyjny,
 • pokaz multimedialny w formie prezentacji,
 • ćwiczenia,
 • dyskusja

Wychowawcy klas zaprezentowali rodzicom prezentacje- link do prezentacji: https://liblink.pl/vuxaPobh0a

Następnie wspólnie dokonano wymiany doświadczeń na temat ekologicznego stylu życia i zastosowania w życiu codziennym odnawialnych źródeł energii. Przekazano rodzicom linki do zapoznania się z następującymi artykułami, w celu pogłębienia wiadomości i umiejętności:

– Co to jest zasada zero waste- https://liblink.pl/1Or0QaTUpJ

– Odnawialne źródła energii- https://liblink.pl/3FgppxZcKV

Podczas spotkania omówiono zasady Zero Waste oraz sposoby redukcji ilości odpadów w życiu codziennym np. segregacja odpadów i wykorzystanie przedmiotów wielokrotnego użytku. Omówiono różne formy odnawialnych źródeł energii, jak energia słoneczna, wiatrowa i wodna oraz ich korzyści dla środowiska.

Uczestnicy warsztatów mieli możliwość dzielenia się swoimi pomysłami i doświadczeniami dotyczącymi tematyki spotkania. Warsztaty zakończyły się dyskusją i podsumowaniem głównych wniosków, co pozwoliło uczestnikom zdobyć wiedzę i motywację do podejmowania bardziej świadomych wyborów na rzecz ochrony środowiska.

W ramach ewaluacji spotkania wychowawcy przeprowadzili krótką ankietę.

Ponadto podczas spotkań przekazano ulotki i broszury poświęcone efektywności energetycznej i projektowi oraz przekazano informację na temat– zbliżających się konkursów wynikających z planu projektu.

Stan zaawansowania prac

02.02.2024

Z każdym dniem coraz więcej sal lekcyjnych i korytarzy zyskuje kolor na ścianach. Wykonawca zakończył prace malarskie w części budynku gdzie znajduje się oddział przedszkolny. W najbliższym tygodniu zakończy się malowanie w budynku wysokim. Do wykonania pozostanie montaż opraw oświetleniowych i osprzętu instalacyjnego. Roboty powoli przesuwają się w kierunku sali gimnastycznej, szatni i zaplecza kompleksu sportowego. Dzięki korzystnej pogodzie wznowiono prace zewnętrzne. Do ocieplenia pozostało drugie piętro budynku wysokiego.

GŁOS PRZYRODY SEZAMKA TRÓJKI 3

22.01.2024

,,Bądź zmianą,

Którą chcesz

Widzieć w świecie”

                    Mahatma Gandhi

Obejrzyj dodatek specjalny do gazetki szkolnej Sezamek Trójki

Wyniki I etapu konkursu na prezentacje multimedialną

17.01.2024

Konkurs na prezentację multimedialną „Odnawialne źródła energii- szansą na przyszłość”

W związku z realizacją projektu “Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowe nr 3” uczniowie naszej szkoły w listopadzie i grudniu w ciekawy sposób zdobywali wiedzę na temat odnawialnych źródeł energii. Wzięli udział w konkursie na wykonanie prezentacji multimedialnej pt. “Odnawialne źródła energii- szansą na przyszłość”.
Celem konkursu było promowanie wśród dzieci i młodzieży racjonalnego gospodarowania energią, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko, kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska naturalnego oraz wskazanie praktycznego zastosowania energii odnawialnej w życiu codziennym.

Obejrzyj pokaz przykładowej pracy zaprezentowanej przez Aleksandrę Zbrzeską z klasy 8b w trakcie debaty “OZE – czy warto w nie inwestować?”.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Jury przyznało 3 pierwsze nagrody w każdej grupie wiekowej. Nagrodzeni uczniowie w I etapie:

Klasy IV:

 • klasa 4a- Duszkiewicz Natalia, Sowińska Tosia,  Haziak Maria
 • klasa 4b- Gardziej Minald, Bujalski Kacper
 • klasa 4c- Kopeć Maksymilian, Juchniewicz Miłosz, Kubiak Barbara i Koźba Zuzanna

Klasy V:

 • klasa 5a- Czechowski Sebastian i Szczepański Szymon, Kulasza Hubert, Karaszewski-Walczak Bartosz
 • klasa 5b- Kowalski Wojciech, Podkowska Marta, Grzegorek Klaudia
 • klasa 5c- Duszkiewicz Nikola, Kłodowski Mikołaj,  Teutu Mikhailo

Klasy VI:

 • klasa 6a- Ivanna Kowalenko, Iwankowa Ewelina, Kubiak Hanna
 • klasa 6b- Michalski Michał, Jakubowski Hubert, Jastrzębski Igor
 • klasa 6c- Martisz Julia, Zielińska Gabrysia i DErlecka Wiktoria, Kaszuba Natalia i Lasota Amelia oraz Żarnowska Zofia

Klasy VII:

 • klasa 7a- Kędzioła Oskar i Grudziński Alan oraz Raczyński Jakub, Stańczyk Sebastian i Poszywała Oliwier, Miziołek Wojciech i Bochniewicz Patryk
 • klasa 7b- Jeż Karolina i Drążek Barbara, Juszczyk Fabian, Grzegorek Dominik i Mazurek Igor
 • klasa 7c- Szafrańska Natalia i Zielińska Nikola, Gmitrowicz Antonina i Ostęp Marta, Kołodziejczyk Jakub

Klasy VIII:

 • klasa 8a- Kokolus Oliwia, Alnikov Timur, Sikora Lena
 • klasa 8b- Bednarska Martyna i Witkowska Julia, Zbrzeska Aleksandra, Buszkiewicz Iwo i Listwan Alan oraz Pliszczyński Dawid

Kolejna relacja z zajęć ekologicznych

13.01.2024

Kolejna relacja z zajęć ekologicznych realizowanych w ramach projektu.

      Koło ekologiczno-przyrodnicze w czasie realizacji kolejnych zagadnień na zajęciach z uczniami klas młodszych oraz z grupą uczniów z klas starszych Szkoły Podstawowej nr 3 w Stargardzie pracowało zgodnie z założonymi celami.

      Dzieci pracowały nad stworzeniem „Domu przyszłości”, który będzie zbudowany z dostępnych zasobów naturalnych, które będą pozytywnie wpływać na ich zdrowie i otaczające środowisko przyrodnicze. Poznały problemy ekologiczne bliższej i dalszej okolicy. Szczególną uwagę zwrócono na gospodarstwa domowe, placówki szkolne i wybrane miejsca, z którymi dzieci i ich rodziny mają kontakt. Uczniowie utwierdzili się w przekonaniu, że mają znaczący i ważny wpływ na ochronę środowiska. Wiedzą, że materiały należy wykorzystywać w przemyślany sposób. Zdają sobie sprawę z efektów oszczędzania wody, prądu, segregowania odpadów i wykorzystywania surowców wtórnych dla ekologii.

       Uczniów interesują omawiane zagadnienia. Chętnie i zaangażowaniem biorą udział w eksperymentach i zajęciach praktycznych.
Na dalszym etapie zajęcia będą prowadzone z uczniami klas starszych.

Debata ” OZE- czy warto w nie inwestować?”

11.01.2024

9 stycznia w naszej szkole odbyła się debata oksfordzka na temat: “Czy warto inwestować w odnawialne źródła energii”. W debacie uczestniczyły dwa trzyosobowe zespoły, składające się z uczniów klas 7 i 8 oraz publiczność, która zgodnie z formułą tej debaty mogła również zabierać głos. Debacie przewodniczył marszałek, czasu i porządku wypowiedzi pilnował sekretarz.

Zwolennicy i przeciwnicy tezy, że warto inwestować w odnawialne źródła energii przedstawili swoje argumenty, głos zabrali także przedstawiciele publiczności, którzy na prośbę marszałka zajęli miejsca po stronie tego zespołu, który przekonał ich do swoich argumentów. Debatę podsumował marszałek stwierdzeniem, że mimo iż OZE nie są wolne od kilku wad, to i tak warto w nie inwestować.

Fragment debaty możesz zobaczyć poniżej:

Zdjęcia z debaty:

KONKURS NA ARTYKUŁ „OZE- SZANSĄ NA PRZYSZŁOŚĆ”

04.01.2024

W ramach realizacji podstawy programowej i przygotowań do debaty, uczniowie klas VIII w styczniu wzięli udział w konkursie polonistycznym na napisanie artykułu na temat ,,Odnawialne źródła energii- szansą na przyszłość”. Celem konkursu było zdobycie wiedzy o OZE, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne, wskazanie konieczności stosowania „zielonej energii” w życiu codziennym.

I miejsce zajęła Oliwia Kokolus, II Łucja Żylak, III Kacper Jankowski.

Postęp prac

02.01.2024

Nowy Rok to nie tylko nowe postanowienia i nowe wyzwania. To także sprawy niedokończone 🙂 Remont związany z projektem termomodernizacji trwa, a prace postępują w ekspresowym tempie! Chwalimy się kolejną porcją zdjęć i z niecierpliwością czekamy na finalizację projektu.

KLIMAT DO ŻYCIA

22.12.2023

Klimat Ziemi stwarza warunki niezbędne do życia.
Kształtował się on od przez 4,5 miliarda lat.
Ze wszystkich stworzeń na Ziemi, najbardziej wpływają na niego ludzie.

Termomodernizacja SP3- ulotka

19.12.2023

Zobacz ulotkę przedstawiającą podstawowe informacje o realizowanym w szkole projekcie:

Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami

    Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie

Zajęcia koła ekologicznego dla klas młodszych

19.12.2023

Jednym z działań edukacyjnych projektu jest funkcjonowanie w szkole koła ekologicznego. Głównym jego celem jest skuteczne i efektywne kształtowanie u uczniów naszej szkoły postaw zgodnych z edukacją ekologiczną. Program ma za zadanie pogłębianie i poznawanie nowej wiedzy, rozwijanie oraz tworzenie nowych umiejętności oraz kształtowaniu właściwych postaw w oparciu o filozofię ekologii.

Na początku do pracy w kole ekologicznym zostali zaproszeni uczniowie klas młodszych.
W trakcie zajęć poruszane były tematy:

 •  Ekologia? Dlaczego to takie ważne.
 •  Człowiek w harmonii z przyrodą.
 •  Wyczerpanie tradycyjnych źródeł energii.
 •  Zero Waste.
 •  Segregacja odpadów.
  Na początku pierwszych zajęć odbyła się pogadanka na temat planety Ziemi, tego jak nasze codzienne działania wpływają na jej funkcjonowanie na poziomie globalnym. Uczestnicy koła ekologicznego uświadomili sobie „główne grzechy” człowieka wobec środowiska naturalnego, oraz dowiedzieli się co każdy z nas może zrobić aby chronić zasoby i wspierać naturalne procesy regeneracji planety. W trakcie kolejnych spotkań uczniowie poznali odpowiedzi na pytania: Co zapoczątkowało upadek klimatu? Zrównoważony rozwój – czym jest? Czym jest Młodzieżowy Strajk Klimatyczny? W czasie zajęć uczniowie i uczennice dowiedzieli się, jakie współzależności istnieją pomiędzy elementami środowiska, a działaniami człowieka. Poznali współzależności globalne i wspólną odpowiedzialność za losy środowiska oraz postanowili samodzielnie i w swoich rodzinach, a także w społeczności szkolnej bardziej zaangażować się w ochronę przyrody.

Na zajęciach stosowano różnorodne metody i formy pracy:

 • pogadanki tematyczne
 • wykład
 • gry i zabawy dydaktyczne
 • inscenizacje
 • gazetka
  Ponadto uczniowie poznali pojęcia z zakresu 5R, rozumieją ideę zero waste/less waste i umieją ją odnieść do codziennego życia. Starają się segregować śmieci. Wiedzą też, co to są odnawialne źródła energii. Zdają sobie sprawę, że należy racjonalnie wykorzystywać tradycyjne źródła energii. Uczniowie są zainteresowani poruszaną tematyką. Chętnie i zaangażowaniem biorą udział w zajęciach .

Na dalszym etapie zajęcia będą prowadzone z uczniami klas starszych.

I etap konkursu plastycznego rozstrzygnięty

19.12.2023

KONKURS PLASTYCZNY „Odnawialne źródła energii – Szansa na przyszłość”
W ramach projektu ,,Poprawa efektywności energetycznej budynku SP 3” został przeprowadzony konkurs plastyczny pt. „Odnawialne źródła energii – Szansa na przyszłość”.
Uczestnikami konkursy byli uczniowie naszej szkoły oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych Przedszkola Miejskiego nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 2.

Celem konkursu było między innymi zainteresowanie uczniów problemami racjonalnego gospodarowanie energią oraz kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska naturalnego.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, uczestnicy wykazali się dużą kreatywnością. Prace wykonane zostały z wykorzystaniem różnych technik plastycznych.

W I etapie, wyłoniono po trzy prace z każdej grupy / klasy.

WYRÓŻNIENIA W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH:

Przedszkole Miejskie nr 1:
grupa 6 ( Jagódki) – Zofia Karnecka, Jakub Maciupa, Maria Sowińska
grupa 7 (Malinki – „0”) – Weronika Kaja, Maksymilian Kokolus, Ewa Panasiuk
grupa 8 ( Ananaski – „0”) – Jan Maryńczak, Aleksander Kurzydlak, Maksymilian Tworek
grupa 9 (Poziomki – 4 latki) – Jagna Rosiak, Lena Różańska, Ignacy Filip
grupa 10 ( Jabłuszka – 5 latki) – Gabriela Skrzypczak, Amanda Sobocińska, Maria Gregorek
grupa 11 (Truskawki – 5 latki) – Alicja Janas, Alicja But, Gabriel Jabłoński

Przedszkole Miejskie nr 2:
grupa 1 – (0) – Paweł Królikowski, Anna Panek, Klara Stępińska
grupa 2 – (0) – Jacek Wyskiel, Gabriela Szymańska, Nadia Bodych
grupa 3 – (0) – Marcelina Kopeć, Julia Osada, Jakub Puchała

Przedszkole Miejskie nr 3:
0a – Franciszek Urban, Karolina Pabisiak, Amelia Juszczyk
0b – Hanna Hoja, Florentyna Gmitrowicz, Amelia Szałańska
1a – Oliwia Sicharska, Marcelina Mójta, Julia Słupińska
1b – Maja Wojtkun, Zofia Kulawiak, Bruno Grzybowski
1c- Malwina Linga, Mateusz Pogodziński, Ewelina Biernacka
2a- Albert Ardowski, Jan Król, Weronika Nowak
2b- Lilianna Saja, Zofia Hoja, Maja Spólnicka
2c- Igor Grzybowski, Anastazja Chlasta, Marcel Pakuła
3a- Paweł Panasiuk, Borys Kokolus, Szymon Stoczkowski
3b- Jan Gołębiowski, Oliwia Jakowiec, Zuzanna Dróżdż
3c- Oliwia Strychalska, Zuzanna Szmit, Sara Gardeła
4a-Miłosz Nędza, Milena Rybak, Amelia Zalas
4b- MajaŁukowska, Silje Foltyńska, Nadia Wieczorek
4c- Barbara Kubiak, Zuzanna Koźba, Zuzanna Hanszke
5a-Eryk Latkowski, Hubert Kulasza, Bartosz Karaszewski – Walczak
5b-Dominik Łozowski, Marta Podkowska, Julian Łodyga
5c-Jan Dróżdż, Amelia Pietraszuk, Mikołaj Kłodowski
6a-Katarzyna Komisarczyk, Hanna Kubiak, Julia Kwaśniewska
6b-Krzysztof Wolski, Hubert Jakubowski, Milena Solecka
6c- Oliwier Wernat, Krzysztof Haziak, Paweł Gudan
7a- Patryk Bohdziewicz, Oskar Kędzioła, Mateusz Zalas
7b- Oliwia Janas, Agnieszka Tylicka, Julia Jałoszyńska
7c- Antonina Gmitrowicz, Natalia Szafrańska, Brajan Stanejko
8a- Miłosz Madej, Zofia Kupis, Oliwier Michalik
8b- Martyna Bednarska, Anastazja Janas, Maksymilian Kalukajtis

Dodatkowo zostały przygotowane prace w świetlicy szkolnej:

Świetlica – I grupa (0)- Jędrzej Gładun, Amelia Szałańska, Antonina Ardowska
Świetlica – II grupa (2)- Adrian Nowak, Lilianna Kleczewska, Maria Krawczyk
Świetlica – III grupa (3)- Magdalena Lewandowska, Martyna Orysiak, Marcelina Jakimiak

Poza konkursem dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 1 wykonały makiety dotyczące tematyki konkursowej.

Kolportaż Sezamka Trójki z dodatkiem ekologicznym

17.12.2023

13 grudnia podczas Jarmarku Świątecznego sekcja kolportażu rozprowadzała nowy numer gazetki szkolnej Sezamek Trójki z dodatkiem ekologicznym. Na jarmark przyszło dużo ludzi z okolicy, więc informację na temat projektu i dbania o środowisko naturalne trafiły do naprawdę dużej liczy odbiorców, również niezwiązanych ze szkołą.

GŁOS PRZYRODY SEZAMKA TRÓJKI 2

16.12.2023

Dodatek specjalny

Obecnie na Ziemi …

Co możemy zrobić?

Zobacz dodatek do gazetki szkolnej Sezamek Trójki

Aktywny udział szkoły w programie eko-PROFIT

14.12.2023

W ramach programu eko-PROFIT nasza szkoła bierze aktywny udział w podnoszeniu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów.

Cel programu:
Uczestnicy poprzez propagowanie ekologicznych postaw wśród lokalnej społeczności oraz organizację zbiórek zużytego sprzętu oraz baterii i akumulatorów przyczyniają się do właściwego zagospodarowania tych odpadów, ochrony środowiska a dodatkowo uzyskują fundusze na swoją działalność (każdy Uczestnik otrzymuje wynagrodzenie za każdy kilogram zebranego sprzętu i baterii).

Co zbieramy?
Elektroodpady, czyli urządza, które zasilane były prądem. Także te zasilane bateriami.” RTV, AGD, IT, baterie, akumulatory i inne.

Czym są elektroodpady?
Elektroodpady to bardzo zróżnicowana grupa urządzeń, które zasilane były na prąd lub baterie:

 •  od tych dużych najczęściej używanych w domu, takich jak: pralki, lodówki, suszarki bębnowe lub telewizory
 • przez wiele małych urządzeń zasilanych prądem lub bateriami jak: radia, magnetofony, wideo, DVD, konsole do gier, komputery, laptopy, telefony, żelazka, wiertarki, roboty kuchenne;
 • po urządzenia specjalistyczne na przykład: analizatory medyczne, sprzęt laboratoryjny, transformatory, serwery, sterowniki, automaty do wydawania różnego rodzaju produktów, bankomaty, narzędzia przemysłowe, generatory prądu.

Stan zaawansowania prac

09.12.2023

Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Limanowskiego nabiera tempa. Wykonawca rozpoczął uzupełnianie bruzd po instalacji elektrycznej oraz gładzenie tynków na ścianach i sufitach. Równolegle toczą się prace na strychu związane z wykonaniem ocieplenia oraz wymianą poszycia podłogi.

Zdjęcia: UM w Stargardzie

Mikołajki w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej

09.12.2023

6.12.2023. w ramach realizacji projektu “Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3” uczniowie klasy VII c i VIII b byli na wycieczce w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Stargardzie. Celem wycieczki było poznanie funkcjonowania miejskiego systemu ciepłowniczego.

W czasie wycieczki młodzież poznała nowoczesną technologię, dzięki której ogrzewanie naszego miasta jest przyjazne środowisku. W 50 % PEC wykorzystuje alternatywne źródła energii- geotermię.

Lekcja przyrody w pałacu w Małkocinie

30.11.2023

Uczniowie klas 4 uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych o tematyce „Woda zaczarowana substancja”. Zajęcia prowadzone były pod okiem pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego w pałacu w Małkocinie.

Głównym celem zajęć było utrwalenie wiadomości dotyczących fizycznych i chemicznych właściwości wody. Uczniowie samodzielnie wykonywali liczne doświadczenia, które rozbudzały w nich ciekawość, rozwijały spostrzegawczość, zdolność obserwacji i wnioskowania. Zajęcia wzbudziły w uczniach dużo radości, uśmiechu, były żywą lekcją przyrody. Ponadto uczniowie po zajęciach, na lekcji wychowawczej zostali zapoznani z tematyką wykorzystania wody jako źródła energii– OZE.

Film – założenia realizacji projektu

27.11.2023

Zobacz film ukazujący założenia i etapy realizacji projektu “Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie”.

Media lokalne o nas

24.11.2023

Realizowany w naszej szkole projekt “Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie” jest atrakcyjny nie tylko dla społeczności uczniowskiej i pracowników szkoły, ale także dla miasta. Świadczą o tym artykuły zamieszczane w lokalnych mediach.

Wielki remont w SP 3 Stargard. Zrywają, rozbierają, układają, montują

W Szkole Podstawowej nr 3 w Stargardzie trwa duży remont jednego z dwóch szkolnych budynków. Prowadzone są prace, które mają zwiększyć efektywność energetyczną szkoły przy ulicy Limanowskiego.

Pełna treść artykułu na stronie Stargard News (kliknij w obraz):

Zajrzeliśmy na plac budowy w Szkole Podstawowej nr 3

W Szkole Podstawowej nr 3 roboty idą pełną parą. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, remont powinien zakończyć się wiosną przyszłego roku. Jako pierwsi postępy prac na własne oczy mogli zobaczyć dziennikarze, którzy wzięli udział w śniadaniu prasowym. Wartość inwestycji w SP nr 3 to ponad 7,7 miliona złotych.

Cały artykuł na stronie internetowej Stargard Nasze Miasto (kliknij w obraz):

Śniadanie prasowe

23.11.2023

22 listopada o godzinie 12 w naszej szkole odbyło się spotkanie zespołu ludzi zaangażowanych w realizację projektu “Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie”. Wzięli w nim udział przedstawiciele Urzędu Miejskiego, lokalne media i pracownicy szkoły.

– To bardzo potrzebne roboty budowlane, a jednocześnie znacznie więcej niż remont. Młodzi ludzie zyskają również bezcenną wiedzę na temat ekologii, zdrowego trybu życia i zasad dbania o środowisko naturalne. Korzyści udziału w tym projekcie będziemy odczuwać tak naprawdę jeszcze wiele lat po jego realizacji. Przygotowanie i zaplanowanie dużego remontu wymagało wiele pracy. Trzeba podkreślić starania dyrektora śp. Romualda Bobrowicza, który marzył o takich właśnie zmianach w Trójce – mówi Ewa Sowa, zastępca prezydenta.

Zajrzeliśmy na plac budowy

22.11.2023

W Szkole Podstawowej nr 3 roboty idą pełną parą. Jako pierwsi postępy prac na własne oczy mogli zobaczyć dziennikarze, którzy wzięli udział w śniadaniu prasowym. Poznali szczegóły inwestycji i dopytali o terminy oraz pełny zakres tego ogromnego remontu. Gotowa jest już nowa instalacja centralnego ogrzewania. Kończy się też wymiana instalacji elektrycznej. Wzmocniona została także więźba dachowa.

Szczegółowy opis spotkania na stronie Urzędu Miasta >>> czytaj dalej

Wiatraki z okazji Święta Niepodległości

13.11.2023

11 Listopada to Narodowe Święto Niepodległości. Po 123 latach rozbiorów Polska odzyskała wolność. Jesteśmy spadkobiercami pokoleń, które o tę niepodległość walczyły w powstaniach narodowych, przeciwstawiając się rusyfikacji i germanizacji, broniąc polskiej tożsamości społeczeństwa.

Żyjemy w wolnym kraju, ale naszym obowiązkiem jest troska o dobro tej ziemi.

Dziś ta troska wyraża się, między innymi, w dbaniu o klimat, o czyste powietrze, o zachowanie środowiska naturalnego. Nasi uczniowie postanowili zaakcentować tę konieczność zmian w podejściu do Ziemi- do przyrody. Wykonali wiatraki jako symbol jednej z form odnawialnych źródeł energii, która redukuje emisję gazów cieplarnianych. Prace były różnorodne, oryginalne, wykonane z różnych materiałów. Trudno nie dostrzec związku w postawie naszych uczniów z realizowanym w szkole projektem “Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3”.

Postęp w pracach

10.11.2023

Instalacja elektryczna została już częściowo ułożona. W dalszej kolejności nastąpi zakrycie bruzd, szpachlowanie ścian i malowanie. Na koniec montaż opraw oświetleniowych. Część zapotrzebowania w energię elektryczną zaspokojona zostanie z zaprojektowanej instalacji fotowoltaicznej. W celu montażu paneli PV, wykonawca wykona wzmocnienie konstrukcji dachu.

Konkurs – Dzień krajobrazu

25.10.2023

20 października obchodziliśmy Dzień Krajobrazu. Hasło tegorocznych obchodów brzmi Doceń lokalność!. To doskonała okazja do promowania wartości krajobrazów towarzyszących codziennemu życiu każdego z nas, a także krajobrazów charakterystycznych dla poszczególnych regionów. Z tej okazji pani M. Gotowicka zorganizowała konkurs fotograficzny pod hasłem Doceń lokalność. Nasi uczniowie bardzo licznie przystąpili do konkursu i zaskoczyli nas swoją kreatywnością, prezentując bardzo ciekawe i oryginalne zdjęcia.

I miejsce zajął Maksymilian Kalukajtys z kl. 8b
II miejsce: Karolina Michalska z kl. 5c i Kwiecień Maja z kl. 6b Hubert Jakubowski z kl. 6b
III miejsce zajęli: Gracjan Kwacz z kl. 5a, Hubert Jakubowski z kl. 6b oraz Sebastian Stańczyk z kl. 7a
Wyróżnione zostały prace -Michała Michalskiego z kl. 6b i Hanny Kwiecień z kl. 4a.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach.

Sprzątamy dla Polski

23.10.2023

Dzieci ze stargardzkiej trójki sprzątały dla Polski. Uczniowie stargardzkiej trójki włączyli się do ogólnopolskiej akcji „Sprzątamy dla Polski”, której celem jest troska o środowisko naturalne najbliższej okolicy.

Dzieci zaopatrzone w worki i rękawice wraz z wychowawcami porządkowali teren wokół szkoły oraz stargardzkie parki. Uczniowie z dużym zaangażowaniem zbierali śmieci. Efektem tych porządków było zebranie kilkunastu dużych worków z odpadami. Dzieci doskonale wiedzą, jak postępować z odpadami oraz że o czystość środowiska należy dbać przez cały rok.

Wymiana instalacji elektrycznej

12.10.2023

Postępują prace remontowe w związku z termomodernizacją budynku. Obecnie trwają prace nad wymianą instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia.

Termomodernizacja – wywiad w Radiu Szczecin

01.10.2023

Podstawówka w Stargardzie przechodzi gruntowny remont.

Panele fotowoltaiczne na dachu, energooszczędne ogrzewanie i oświetlenie oraz kompleksowe docieplenie elewacji budynku to główne punkty harmonogramu gruntownej przebudowy Szkoły Podstawowej nr 3 w Stargardzie.

Opis wiadomości oraz wywiad pani wicedyrektor Kamili Piechoty na stronie Radia Szczecin.

Wymiana grzejników

18.09.2023

Wymiana grzejników przyczyni się do spadku zapotrzebowania na energię cieplną. Zgodnie z audytem energetycznym nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową o 62%.

Prace ruszyły

04.09.2023

W sierpniu br. przekazany został plac budowy wykonawcy robót szczecińskiej firmie PRO Group Sp. z o.o. Zaplanowane termomodernizacyjne działania to przede wszystkim docieplenie dachów, ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacje elektryczne i sanitarne. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na kwiecień 2024 r.

logo Stargardu
logo Ministerstwo Klimatu i Środowiska
logo Iceland Liechtenstein Norway grants