Mechanizm Finansowy: Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie

Fundusze Norweskie i EOG – Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Fundusze EOG służą współpracy na rzecz ograniczania nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie.

Dwa ogólne cele związane z funduszami EOG:

  • ograniczanie nierówności ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
  • wzmacnianie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia), a państwami – beneficjentami (15 krajów UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego).

Informacje nt. źródła finansowania projektu pn. Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021 znajdują się na stronach internetowych:

www.eeagrants.org
https://www.eog.gov.pl

logo Stargardu
logo Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Logo - Iceland Liechtenstein Norway grants