Aktualności: Sprawy urzędowe

Ekrany – wyraź swoje zdanie

14 lutego 2022

Trwają prace nad dokumentacją budowy ekranów akustycznych wzdłuż fragmentu obwodnicy północnej. Chodzi o odcinek od ul. Podmiejskiej do ul. E. Orzeszkowej. Wszyscy zainteresowani mieszkańcy mogą zapoznać się z projektem i wyrazić swoje zdanie. Sugestie i uwagi są przyjmowane e-mailowo.

W załączniku poniżej jest plan sytuacyjny, który został przygotowany przez projektanta. Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi dotyczące tej inwestycji. Po zapoznaniu się z projektem swoje spostrzeżenia można przesłać e-mailem na adres p.patyk@um.stargard.pl. Jest na to czas do piątku (18.02.).

Również do piątku (18.02.) e-mailowo przyjmowane są uwagi związane z inną inwestycją. Przygotowywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu chodnika przy ul. M. Reja. Więcej informacji tutaj.

Zdjęcie: pexels.com

Ekrany akustyczne – plan