Aktualności: Sprawy urzędowe

Mur odzyskał blask

27 października 2022

Przed planowanym terminem zakończyła się duża inwestycja w ważny zabytek. XIII-wieczne mury obronne wzdłuż ul. Klasztornej zostały wzmocnione i zabezpieczone przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Mieszkańcy i turyści odwiedzających Stargard mogą też podziwiać tam fragment odbudowanych obwarowań.

Prace za prawie 1 000 000 zł objęły zarówno zabezpieczenie istniejących murów, jak i ich częściową rekonstrukcję. Obwarowania zostały zaizolowane również w części podziemnej. Pęknięcia połączyły stalowe pręty, a całą konstrukcję ustabilizowano. Dodatkowo wzmocniono również dwie czatownie. Ponad 30 m murów odbudowano. Wykonawca wykorzystał do tego odzyskany i oczyszczony kamień oraz cegłę gotycką.

Na tę inwestycję miasto pozyskało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu OCHRONA ZABYTKÓW.

W naszym mieście dbamy o cenne historycznie miejsca i obiekty – jest ich w sumie aż 890. Podczas październikowej sesji radni Rady Miejskiej przyjęli Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Stargard na lata 2022-2025. Więcej informacji o tym opracowaniu można znaleźć tutaj.

Zdjęcia: UM w Stargardzie