Aktualności: Edukacja

Nowości w szkołach

24 maja 2024

Ponad 1 000 000 zł pozyskaliśmy z funduszy unijnych na ciekawy projekt dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 8. Dofinansowanie pozwoli na zakup nowoczesnego sprzętu m.in. do nauki programowania oraz zapewnienie wsparcia psychologicznego. Skorzystają też nauczyciele, którzy wezmą udział w szkoleniach i zwiększą swoje kompetencje.

Projekt będzie realizowany w obu placówkach w przyszłym roku szkolnym. Weźmie w nim udział ponad 460 uczniów Dwójki i Ósemki oraz prawie 40 pedagogów. Pozyskane pieniądze pozwolą m.in. na modernizację szkolnej sieci internetowej w SP nr 8. W placówkach pojawi się też nowy sprzęt, dzięki któremu młodzi ludzie będą mogli uczyć się m.in. kodowania, programowania i robotyki. Z kolei nauczyciele dowiedzą się o nowoczesnych metodach pracy z uczniami, również ze szczególnymi potrzebami. Uczniowie zyskają też wsparcie psychologiczne, a najstarsze klasy – doradztwo zawodowe.

Młodzi ludzie z obu placówek wezmą udział w dodatkowych zajęciach i kołach rozwijających ich zainteresowania. Skorzystają także z wycieczek edukacyjnych – m.in. do Stargardzkiego Centrum Nauki FILARY i Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie. Wartość całego projektu to prawie 1 200 000 zł. Na ten cel pozyskaliśmy niemal 1 100 000 zł z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego.

Zdjęcie: UM w Stargardzie/archiwum

https://stargard.eu/dla-mieszkanca/fundusze-europejskie/wsparcie-ksztalcenia-ogolnego-w-stargardzie/ 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie #WsparciekształceniaogólnegowStargardzie

Wartość projektu: 1 186 361,08 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 1 066 829,18 zł