Aktualności: Sprawy urzędowe

Poczytają o zielonym Stargardzie

15 grudnia 2021

Kilka miesięcy temu radni Rady Miejskiej przyjęli strategię określającą kierunki, cele i priorytety rozwoju Stargardu do 2030 r. Teraz poznają je czytelnicy z całej Polski. Tekst o naszym mieście ukazał się w najnowszym numerze pisma „Warunki Techniczne.PL”. Można je bezpłatnie pobrać – link tutaj.

W strategii rozwoju STARGARD 2030 zostały określone 3 główne cele: Przyjazny Stargard – priorytet to przyciąganie nowych mieszkańców i dbałość o jakość życia dotychczasowych; Gospodarny i konkurencyjny Stargard – przede wszystkim wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy i rozwój gospodarczy miasta, a także przyciąganie kolejnych inwestorów z różnych branż; Zdrowy Stargard – w tym przypadku priorytetem jest ambitne podejście do wyzwań klimatycznych. To zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (ciepło geotermalne), ale także rozwój miejskiej zieleni, tras rowerowych i promocja zdrowego stylu życia. Całą strategię można pobrać, klikając tutaj.

„Warunki Techniczne.PL” to wydawnictwo skierowane przede wszystkim do profesjonalistów związanych z szeroko pojętym prawem budowlanym, a także środowiska akademickiego, administracji rządowej i samorządowej, biur architektonicznych oraz firm wykonawczych. Wydawcą pisma jest Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki.

Zdjęcie: UM w Stargardzie/archiwum