Strategia rozwoju Stargard 2030

Szanowni Państwo,

w ciągu ostatnich kilkunastu lat Stargard przeszedł wielką przemianę – głównie dzięki tworzeniu warunków dla rozwoju gospodarki oraz możliwościom, jakie dały fundusze europejskie. Zaangażowanie miasta w ich pozyskiwanie i wykorzystanie pozwoliło na rozwinięcie atrakcyjnej oferty terenów przemysłowych, a co za tym idzie pozyskanie nowych przedsiębiorstw i tworzenie miejsc pracy. Wpłynęło także znacząco na poprawę jakości infrastruktury publicznej i podniesienie jakości życia w mieście.

Przyszedł czas na nakreślenie planów dla Stargardu na kolejną dekadę. Przy zaangażowaniu mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji społecznych stworzyliśmy dokument wyznaczający ambitne cele na najbliższe 10 lat. Podejmując efektywny dialog ze wszystkimi członkami wspólnoty samorządowej chcemy sprawić, aby Stargard był miastem przyjaznym i wygodnym do życia dla mieszkańców, którzy stanowią jego największy kapitał. Wierzę, że wykorzystamy wspólnie tę szansę.

Rafał Zając

Prezydent Stargardu

Stargard 2030 w oparciu o tekst uchwalony

STARGARD 2030 – tekst uchwalony

Raport z konsultacji społecznych

Załączniki do Raportu z konsultacji