Raport o stanie miasta

Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych znowelizowane zostały w głównej mierze przepisy samorządowych ustaw ustrojowych, m.in. wprowadzając instytucję raportu o stanie gminy, która została uregulowana w nowym art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym.

Raport stanowi dokument, który obejmuje podsumowanie działalności Prezydenta Miasta Stargard w roku poprzedzającym jego złożenie, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej w Stargardzie i budżetu obywatelskiego. Raport zawiera inne informacje niezbędne do uzyskania dokładnego i rzetelnego obrazu ogólnej sytuacji Gminy Miasto Stargard.

Raport o stanie miasta Stargard za 2023 rok

Raport o stanie miasta Stargard za 2022 rok

Raport o stanie miasta Stargard za 2021 rok

Załączniki do Raportu o stanie miasta Stargard za 2021 rok

Raport o stanie miasta Stargard za 2020 rok

Załączniki do Raportu o stanie miasta Stargard za 2020 rok

Raport o stanie miasta Stargard za 2019 rok

Załączniki do Raportu o stanie miasta Stargard za 2019 rok

Raport o stanie miasta Stargard za 2018 rok

Uchwała w sprawie określenia wymogów „Raportu o stanie miasta Stargard”