Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Strategia rozwiązywania problemów społecznych Miasta jest jednym z podstawowych narzędzi realizacji lokalnej polityki społecznej. Wyznacza obszary, w których niezbędna jest interwencja i wskazuje działania publicznych i prywatnych instytucji rozwiązujących kwestie społeczne, które należy podjąć dla poprawy i zaspokojenia potrzeb wybranych grup osób i rodzin.

Uchwałą Nr XXIV/275/2021 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 26 stycznia 2021 r. przyjęto Strategię rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Stargard na lata 2021-2027

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2027

Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Stargard na lata 2021-2027

Załącznik do uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Stargard na lata 2021-2027

Sprawozdanie z realizacji strategii w 2022 r.

Sprawozdanie z realizacji strategii w 2021 r.

Sprawozdanie z realizacji strategii w 2020 r.