Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Stargard

Podstawowym zadaniem gminnych programów opieki nad zabytkami jest określenie kierunków działań i zadań służących poprawie kondycji dziedzictwa kulturowego – zarówno stanu zachowania zabytków, jak i udziału zabytków w kształtowaniu rozwoju i wizerunku gminy.

UCHWAŁA NR XLV/457/2022 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE z dnia 25 października 2022 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Stargard na lata 2022-2025″

Uchwała Nr XLV/456/2022 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 25 października 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Stargard na lata 2019-2021″

Uchwała nr XXXIX/427/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Stargard na lata 2017-2021”.

Załącznik do Uchwały nr XXXIX/427/2018