Aktualności: Sprawy urzędowe

Porozmawiajmy o drogach

15 listopada 2022

Czwartkowe (17.11.) popołudnie będzie okazją do wzięcia udziału w aż trzech spotkaniach dotyczących planowanych inwestycji drogowych. W Urzędzie Miejskim przedstawione zostaną propozycje projektów przebudowy ulicy w Giżynku, budowy ul. Spółdzielczej i fragmentu obwodnicy północnej miasta. Już teraz można zapoznać się z planami – są do pobrania z załączników poniżej.

W czwartek (17.11) w Urzędzie Miejskim (ul. S. Czarnieckiego 17, sala 111) o 16:15 rozpocznie się spotkanie dotyczące przebudowy drogi w Giżynku. Zmodernizowany zostanie odcinek od skrzyżowania z ul. Spokojną, wzdłuż zabudowy mieszkalnej. Więcej o tej inwestycji pisaliśmy tutaj.

Około 16:45 w tym samym miejscu przedstawiony zostanie projekt kolejnej inwestycji – budowy drogi na ul. Spółdzielczej. Chodzi o odcinek od ul. S. Witkiewicza do granic miasta. Na koniec, około 17:15, będzie można porozmawiać o planowanym wykonaniu następnego fragmentu obwodnicy północnej Stargardu – od ul. H. Wieniawskiego do wiaduktu na ul. Składowej.

Podane godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianie, np. w związku z licznymi pytaniami i sugestiami mieszkańców.

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wszystkich tych inwestycji. Warto wziąć udział w spotkaniach i dowiedzieć się więcej. To odpowiedni moment na zgłaszanie swoich uwag – jest wystarczająco dużo czasu, żeby mogły zostać uwzględnione przez projektanta.

Zdjęcie: Paweł Bieg/archiwum

Plan sytuacyjny – Giżynek

Plan sytuacyjny – ul. Spółdzielcza

Plan sytuacyjny – fragment obwodnicy północnej