Aktualności: Sprawy urzędowe

Raport o stanie miasta 2022

20 czerwca 2023

Gdzie najlepiej szukać aktualnych i najbardziej szczegółowych informacji o Stargardzie? Oczywiście w raporcie o stanie miasta. To ponad 600 stron cennej wiedzy, podsumowań, planów i ciekawostek. Każdego roku nad tym obszernym dokumentem głosują radni Rady Miejskiej. Raport za 2022 r. został przez nich przyjęty. Radni jednogłośnie udzielili również wotum zaufania prezydentowi Rafałowi Zającowi.

– Każdego roku przygotowanie kompletnego raportu o stanie miasta wymaga dużego zaangażowania w to pracochłonne zadanie. Dzięki temu mieszkańcy i wszyscy zainteresowani Stargardem otrzymują wiarygodne informacje z pewnego źródła. Przedstawiamy nasze osiągnięcia, ale także plany i strategie, które dopiero zamierzamy zrealizować. Dodatkowo raport zawiera również sprawozdania z działalności wszystkich jednostek organizacyjnych i spółek miejskich – mówi prezydent Rafał Zając.

To opracowanie doskonale znają osoby, które interesują się szczegółowo funkcjonowaniem naszego miasta. W każdym kolejnym wydaniu można znaleźć informacje o wydatkach i dochodach Stargardu w poprzednim roku. Raport to również publikacja podsumowująca inwestycje – zarówno te zakończone, jak i będące w trakcie realizacji. Tylko w 2022 r. wydaliśmy na nie prawie 100 000 000 zł, z czego ponad 30 000 000 zł pozyskaliśmy ze źródeł zewnętrznych.

W najnowszym raporcie jak zawsze dużo miejsca poświęcono polityce społecznej i gospodarce komunalnej. Znalazło się tu podsumowanie programów wsparcia stargardzian o różnych potrzebach. Opisano także codzienną działalność miejskich spółek komunalnych gwarantującą nam czystość, ciepło, bezpieczeństwo i dobrą komunikację. Następny ważny temat ujęty w raporcie to Stargardzki Budżet Obywatelski. W 2022 r. zrealizowano 12 zwycięskich projektów SBO, a prawie 10 000 mieszkańców wybrało kolejne pomysły do wykonania w tym roku.

W publikacji nie mogło zabraknąć także podsumowania kulturalnego Stargardu. Raport zawiera też aktualne informacje o oświacie, sporcie i turystyce. Cały dokument wraz załącznikami ma ponad 650 stron. Warto się z nim zapoznać, żeby zyskać pełną wiedzę o mieście z wiarygodnego źródła. Najnowszy raport za 2022 r. można pobrać z załącznika poniżej.

Zdjęcie: UM w Stargardzie/archiwum

Raport o stanie miasta – 2022 r.