Aktualności: Działania społeczne

Rekrutacja do żłobka

17 kwietnia 2020

Już jest harmonogram rekrutacji do Żłobka Miejskiego na rok 2020/2021. W tym roku z powodu epidemii koronawirusa dokumenty będą przyjmowane drogą elektroniczną – rekrutacja@zlobek.stargard.pl. Nadal zamknięte są obie siedziby placówki, zarówno na os. Zachód, jak i przy ul. Z. Krasińskiego 5.

Zgłoszenia przyjmowane będą od 4.05. (poniedziałek) do 18.05. (poniedziałek). Dotyczy to rodziców i opiekunów dzieci, które pójdą do żłobka po raz pierwszy oraz kontynuujących opiekę. Ogłoszenie listy osób przyjętych zaplanowano 8.06. (poniedziałek). Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 15.06. (poniedziałek). Szczegóły można znaleźć tutaj oraz w harmonogramie w załączniku poniżej. Do pobrania jest także Karta zgłoszenia dziecka i Karta kontynuacji zgłoszenia dziecka.

Osoby zamieszkujące w Stargardzie mają pierwszeństwo podczas rekrutacji. Do składanych dokumentów trzeba w związku z tym dołączyć kserokopię lub skan Stargardzkiej Karty Mieszkańca albo ksero/skan złożonej osobiście w Urzędzie Skarbowym pierwszej strony deklaracji podatkowej – koniecznie z pieczęcią wpływu do US. Można też posłużyć się zeznaniem z portalu Twój e-PIT. W tym przypadku konieczne jest załączenie Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Jeżeli w związku ze stanem epidemii rodzice lub opiekunowie mają problem z uzyskaniem informacji o zatrudnieniu albo ze zdobyciem zaświadczenia lekarskiego, będą mogli dostarczyć te dokumenty później. W takim przypadku do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie.

W przypadku dalszego zamknięcia placówki terminy rekrutacji mogą zostać zmienione. Aktualne informacje można znaleźć na stronie www.zlobek.stargard.pl.

Zdjęcie: UM w Stargardzie/archiwum

Żłobek Miejski – harmonogram rekrutacji 2020/2021

Karta zgłoszenia do żłobka

Karta kontynuacji opieki w żłobku