Aktualności: Sprawy urzędowe

Remontujemy mury

23 sierpnia 2023

W ubiegłym roku fragment obwarowań przy ul. Klasztornej został wzmocniony i zabezpieczony. Wykonano również jego częściową rekonstrukcję. Teraz ruszył kolejny potrzebny remont tego zabytku. Na prace o wartości prawie 1 100 000 zł zdobyliśmy 1 000 000 zł dofinansowania.

W ramach inwestycji odbudowany zostanie kolejny fragment XIII-wiecznego zabytku. Wzmocniona będzie korona muru, a całość zyska zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. To drugi etap remontu, który rozpoczęliśmy w 2022 r. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace przy ul. Klasztornej powinny zakończyć się jesienią.

Takie inwestycje zawsze wymagają ogromnych nakładów finansowych. Na kolejny remont zabytkowych murów obronnych pozyskaliśmy 1 000 000 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu OCHRONA ZABYTKÓW. To prawie cały koszt remontu. Również w ubiegłym roku zdobyliśmy dofinansowanie na ten cel.

Zdjęcia: UM w Stargardzie

https://stargard.eu/dla-mieszkanca/srodki-krajowe/stargard-ul-klasztorna-mury-obronne-xiii-w-konserwacja-murow-oraz-przywrocenie-im-walorow-ekspozycyjnych-etap-ii/