Aktualności: Sprawy urzędowe

Święto Policji

22 lipca 2022

W całej Polsce jest ich ponad 100 000. W Komendzie Powiatowej Policji w Stargardzie pracuje prawie 300 osób. Tylko 40 z nich to pracownicy cywilni, wszyscy pozostali są mundurowymi. Większość stanowią mężczyźni, ale mamy też ponad 50 policjantek. Każdego dnia na służbie podejmują interwencje, które mają prowadzić do większego bezpieczeństwa mieszkańców i porządku w Stargardzie oraz w dziewięciu gminach na terenie powiatu.

Święto Policji zostało ustanowione w 1995 r. To okazja do wyrażenia wdzięczności za pracę funkcjonariuszy, ale także moment wspomnienia tych, którzy stracili życie wykonując obowiązki zawodowe. Przed komendą przy ul. Warszawskiej wręczono wyróżnienia za skuteczne działania i awanse na wyższe stopnie służbowe. – Policjanci w swojej pracy niemal każdego dnia widzą na twarzach ludzi, którym udzielają pomocy przerażenie wynikające z zagrożenia, ale także wzruszenie płynące ze wsparcia dawanego w różnych sytuacjach. Ta służba jest bardzo ważna w rozwoju Stargardu. Korzystanie z wszystkich możliwości, które daje nasze miasto, czyli pracy, nauki, rozwoju i wypoczynku, musi się odbywać w poczuciu jak największego bezpieczeństwa. Staje się to możliwe właśnie dzięki policjantom. Dziękuję za zaangażowanie w służbę także w imieniu mieszkańców. Życzę by funkcjonariuszom towarzyszyła jak największa satysfakcja z pełnionych obowiązków, policyjne szczęście, a wszystkie przeszkody udawało się pokonywać – mówi prezydent Rafał Zając.

Miasto regularnie wspiera Policję w Stargardzie. Tylko w 2022 r. z budżetu przekazaliśmy ponad 300 000 zł, m.in. na zakup nowych radiowozów, psa służbowego, alkomatu i sprzętu informatycznego. Wielokrotnie finansowaliśmy także dodatkowe patrole piesze, które pilnowały bezpieczeństwa i porządku.

KPP w Stargardzie to przede wszystkim wydziały: Ruchu Drogowego, Kryminalny, do Walki z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą oraz Prewencji. W skład tego ostatniego wchodzą rewiry dzielnicowych, którzy w 2021 r. aż blisko 74% czasu pracy spędzili w terenie. Tutaj można znaleźć telefony i adresy e-mailowe bezpośrednio do funkcjonariuszy działających w poszczególnych rejonach Stargardu.

Cały czas prowadzony jest nabór do Policji. To stabilne zatrudnienie, możliwość rozwoju i pewne wynagrodzenie. Po przejściu rekrutacji można wybrać różne drogi rozwoju zawodowego – w służbie prewencyjnej, kryminalnej, dochodzeniowo-śledczej, ruchu drogowego, jako policyjni kontrterroryści, technicy kryminalistyki, przewodnicy psów, a także zwalczający przestępczość gospodarczą, korupcyjną, narkotykową czy zorganizowaną. Więcej informacji o naborze można znaleźć tutaj i tutaj.

Zdjęcia: Paweł Bieg