Aktualności: Sport

Szukamy najlepszych sportowców

12 stycznia 2022

Do końca stycznia (31.01., poniedziałek) kluby sportowe i stowarzyszenia kultury fizycznej mogą zgłaszać kandydatów do stypendiów, wyróżnień i nagród sportowych. To wyraz uznania za osiągnięte wyniki, ale też motywacja do dalszego rozwoju i wsparcie procesu szkolenia. Wnioski są przyjmowane w Biurze Obsługi Klienta (ul. S. Czarnieckiego 17).

STYPENDIUM może otrzymać zawodnik, który:

– zamieszkuje lub kształci się na terenie Stargardu;

– uprawia dyscyplinę sportu uznaną za znaczącą dla miasta, objętą programem Igrzysk Olimpijskich, reprezentuje barwy klubu lub stowarzyszenia kultury fizycznej działającego na terenie Stargardu;

– posiada status amatora – uprawia sport na podstawie innej niż umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna i nie otrzymuje za to wynagrodzenia;

– posiada aktualną kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający do udziału w zawodach;

– jest uczniem, słuchaczem szkoły policealnej lub studentem wyższej uczelni i w roku przyznawania stypendium ukończył 15. rok życia, a nie ukończył 26 lat;

– osiąga wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

NAGRODĘ może otrzymać zawodnik, który:

– zamieszkuje, kształci się lub pracuje na terenie Stargardu;

– uprawia dyscyplinę sportu uznaną za znaczącą dla miasta, reprezentuje barwy klubu lub stowarzyszenia kultury fizycznej działającego na terenie Stargardu;

– osiąga wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

WYRÓŻNIENIE może otrzymać zawodnik, który spełnia następujące kryteria:

– zamieszkuje lub kształci się na terenie Stargardu;

– uprawia dyscyplinę sportu uznaną za znaczącą dla miasta, objętą programem Igrzysk Olimpijskich, reprezentuje barwy klubu lub stowarzyszenia kultury fizycznej działającego na terenie Stargardu;

– posiada status amatora – uprawia sport na podstawie innej niż umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna i nie otrzymuje za to wynagrodzenia;

– posiada aktualną kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający do udziału w zawodach, nie ukończył 15. roku życia;

– osiąga wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Stypendium sportowe, nagroda i wyróżnienie mogą być przyznane z inicjatywy Prezydenta Miasta albo na wniosek klubu sportowego lub stowarzyszenia kultury fizycznej, mającego siedzibę i działającego na terenie Stargardu. Szczegółowy regulamin i wzór wniosków do wypełnienia można znaleźć tutaj (wnioski są do pobrania w osobnych zakładkach po lewej stronie).

Zdjęcie: pexels.com