Stypendia, nagrody i wyróżnienia sportowe

Nowe zasady przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych Prezydenta Miasta Stargard

Od 2020 roku na podstawie uchwały Nr XIII/156/2019 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 17 grudnia 2019 r. obowiązują nowe zasady przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych za osiągnięte wyniki sportowe. 

Kto może być Wnioskodawcą

Stypendium sportowe, nagroda i wyróżnienie może być przyznane:

  • na pisemny wniosek klubu sportowego, lub stowarzyszenia kultury fizycznej zwanego dalej „Wnioskodawcą”, mającego siedzibę i działającego na terenie miasta Stargard;
  • z własnej inicjatywy Prezydenta Miasta Stargard.

Do kiedy należy złożyć wnioski

Wnioski o przyznanie stypendium, nagrody i wyróżnienia należy składać do 28 lutego 2020 roku, natomiast w kolejnych latach do 31 stycznia każdego roku.

Regulamin przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień