Wniosek o przyznanie nagrody sportowej

Kto może być Wnioskodawcą

Nagroda sportowa może być przyznana:

  • na pisemny wniosek klubu sportowego, lub stowarzyszenia kultury fizycznej zwanego dalej „Wnioskodawcą”, mającego siedzibę i działającego na terenie miasta Stargard;
  • z własnej inicjatywy Prezydenta Miasta Stargard.

Kto i co może otrzymać

Nagrodę może otrzymać zawodnik, który spełnia następujące kryteria:

  • zamieszkuje, kształci się lub pracuje na terenie Miasta Stargard;
  • uprawia dyscyplinę sportu uznaną za znaczącą dla Miasta Stargard, reprezentuje barwy klubu lub stowarzyszenia kultury fizycznej działającego na terenie Miasta Stargard;
  • osiąga wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Do kiedy należy złożyć wnioski

Wnioski o przyznanie nagrody należy składać do 28 lutego 2020 roku, natomiast w kolejnych latach do 31 stycznia każdego roku.

Pliki do pobrania

Wniosek o przyznanie nagrody sportowej

Regulamin przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych za osiągnięte wyniki sportowe