Aktualności: Działania społeczne

Większe wsparcie w centrum

28 listopada 2023

W Stargardzie osoby, które od dłuższego czasu są bezrobotne i borykają się z wieloma innymi trudnościami, mogą liczyć na pomoc w znalezieniu pracy i lepszym funkcjonowaniu w codziennym życiu. Działa u nas Centrum Integracji Społecznej – miejsce aktywizacji zawodowej i wsparcia w wychodzeniu z nałogów. Zgodnie z decyzją radnych Rady Miejskiej CIS dostanie większe pieniądze na swoją działalność.

W Centrum Integracji Społecznej stargardzianie otrzymują szeroką pomoc i szansę na powrót na rynek pracy. Uczą się wykonywania konkretnych zawodów, ale korzystają także ze wsparcia psychologicznego i socjoterapii. CIS działa u nas przy. ul. Z. Krasińskiego 19. Pomoc dostają tam osoby m.in. długotrwale bezrobotne, wychodzące z bezdomności, zmagające się z nałogami. W ubiegłym roku po takie wsparcie sięgnęło 74 stargardzian.

CIS to jedna z placówek działających w naszym mieście w ramach Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Więcej o programie i innych formach wsparcia można przeczytać tutaj.

Zdjęcie: pexels.com