Aktualności: Sprawy urzędowe

Zgłoś azbest do likwidacji

10 marca 2022

Do 31.03. (czwartek) przyjmowane są deklaracje przystąpienia do programu, który da szanse na usunięcie z budynków azbestu lub wyrobów go zawierających. Niebezpieczne odpady zostaną odebrane od stargardzian i później unieszkodliwione. Tylko w ubiegłym roku z prawie 70 nieruchomości w całym mieście usunęliśmy ponad 53 tony azbestu.

Warto się pospieszyć ze złożeniem dokumentów – w przypadku dużej liczby zgłoszeń decyduje kolejność deklaracji. O dołączenie do programu mogą się starać osoby fizyczne, które są właścicielami budynków, ale również m.in. zarządcy Rodzinnych Ogrodów Działkowych, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz fundacje. Należy pamiętać, że już po demontażu azbestu wnioskodawcy muszą we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczyć swoje obiekty i zamontować nowe pokrycie dachowe.

Deklaracja do wypełnienia jest w załączniku poniżej albo – w wersji papierowej – w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego (ul. S. Czarnieckiego 17). Szczegółowe informacje również są w załączniku (Ogłoszenie). W razie pytań można również zadzwonić – tel. 91 578 38 44.

Zdjęcie: bazaazbestowa.gov.pl

Azbest – deklaracja przystąpienia do programu

Azbest – ogłoszenie