Aktualności: Sprawy urzędowe

Zgłoś źródło ciepła w UM

15 lipca 2021

Tylko w Biurze Obsługi Klienta przy ul. S. Czarnieckiego 17 (osobiście albo pocztą) lub przez internet można składać deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Od 1.07. taki obowiązek ma każdy właściciel lub zarządca budynku albo lokalu. Trzeba pamiętać, że za niezłożenie deklaracji grozi kara grzywny.

W załączniku jest praktyczny informator dla zarządców i właścicieli. Szczegóły można znaleźć również tutaj. Dokumenty do CEEB należy złożyć w ciągu 12 najbliższych miesięcy – dla już istniejących budynków, albo w ciągu 14 dni – dla nowo powstałych obiektów. Deklaracja zawiera: imię i nazwisko właściciela/zarządcy, adres nieruchomości, informacje o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach, a także – opcjonalnie – kontaktowy numer telefonu i adres e-mail.

Dokumenty można składać przez stronę internetową www.zone.gunb.gov.pl – to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Inna opcja to wizyta w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego (ul. S. Czarnieckiego 17) lub wysłanie deklaracji pocztą na adres UM.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to baza ogólnopolska. Jej głównym celem jest poprawa jakości powietrza. Obowiązek zgłoszenia źródeł ciepła przez właścicieli/zarządców budynków wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – informator