Charakterystyka miasta

Lokalizacja

Stargard położony jest w województwie Zachodniopomorskim, dynamicznie rozwijającym  się regionie w północno- zachodniej części Polski, liczącym ponad 1.7 miliona mieszkańców. Stolica regionu, Szczecin, leży w pobliżu zachodniej granicy i posiada doskonały dostęp do Autostrady A6. Dodatkowo na atrakcyjność inwestycyjną regionu wpływa fakt, iż w Szczecinie zlokalizowany jest największy na południowym Bałtyku port.  Stargard jest trzecim pod względem liczby ludności i potencjału gospodarczego miastem regionu z liczbą mieszkańców przekraczającą 68 tysięcy.

lokalizacja Stargardu

Stargard stanowi ważną część Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. SOM jest jednym z najważniejszych czynników służących podnoszeniu rangi i konkurencyjności regionu na arenie krajowej i międzynarodowej. Szczeciński Obszar Metropolitalny to centrum skupiające instytucje biznesowe i edukacyjne stanowiące o rozwoju gospodarczym i wzroście zatrudnienia. Co więcej, dysponuje potencjałem do pobudzania innowacyjności. Szczeciński Obszar Metropolitalny liczy obecnie 16 członków, w tym Miasto Szczecin i Miasto Stargard. Łącznie na terenie SOM mieszka ponad 680 tysięcy mieszkańców regionu.

W Stargardzie siedzibę mają Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy, Powiatowy Urząd Pracy, Urząd Skarbowy i Urząd Celny. Ponadto w Stargardzie znajdują się oddziały największych polskich banków. Dzięki temu przedsiębiorcy zlokalizowani na terenie Stargardu mają dostęp do wszystkich instytucji koniecznych do sprawnego prowadzenia biznesu.

Atutem Stargardu jest jego dostępność komunikacyjna. Miasto leży w odległości około 36 km na południowy-wschód od Szczecina, 40 km od zachodniej granicy Polski, około 35 km od międzynarodowego lotniska w Goleniowie, 120 km od terminalu promowego w Świnoujściu i około 180 km od Berlina. Drogi krajowe nr 10 oraz nr 20 zapewniają doskonałe połączenie z Warszawą, Gdańskiem i innymi miastami w głębi kraju. Stargard stanowi ważny węzeł kolejowy regionu, przez miasto przebiega magistrala kolejowa wiodąca ze Świnoujścia przez Szczecin do Poznania i dalej w głąb kraju. Liczba połączeń międzynarodowych obsługiwanych przez port lotniczy w Goleniowie stale rośnie, a bliskość Berlina umożliwia korzystanie z dwóch dużych, międzynarodowych lotnisk.

Ludność

Miasto może pochwalić się ponadprzeciętną jakością rynku pracy. Stargard charakteryzuje się korzystną strukturą wiekową ludności. Odsetek ludzi w wieku produkcyjnym przewyższa tutaj odsetek ludzi w wieku poprodukcyjnym. Społeczeństwo Stargardu jest młode, perspektywiczne, dobrze wykształcone. Prawie siedemdziesięciotysięczne miasto, 120-tysięczny powiat mogą zapewnić kadry dla nowych inwestorów.

Rekreacja

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wychodzi naprzeciw miłośnikom aktywnego wypoczynku ze swoją ofertą składającą się z basenu, siłowni, dwóch sal do aerobiku, solarium, sauną oraz czterema kortami do tenisa. Obiekt jest obecnie w trakcie przebudowy, która ma na celu zwiększenie jego atrakcyjności, z jednoczesnym zachowaniem elementów historycznych. W pobliżu Stargardu znajduje się piąte co do wielkości jezioro w Polsce, Miedwie, które zapewnia doskonałe warunki do uprawiania żeglarstwa, windsurfingu i innych sportów wodnych. W pobliżu Stargardu istnieje wiele małych miejscowości, w których znajduje się wiele pięknych zabytków, co w połączeniu z malowniczym krajobrazem stanowi znakomity cel dłuższych wycieczek rowerowych. Stargard jest też doskonałym miejscem dla amatorów golfa, w promieniu stu kilometrów od miasta znajdują się trzy pełnowymiarowe pola golfowe.

Kultura

Dzięki wsparciu środków z Unii Europejskiej Stargardzkie Centrum Kultury wzbogaciło się o salę widowiskową z funkcją kinową. Odbywają się tam niemal co wieczór seanse kinowe, przedstawiania teatralne, koncerty i występy kabaretów. Ważnym miejscem dla miłośników kultury jest także artystyczna piwnica Towarzystwa Przyjaciół Stargardu, która również gości artystów kabaretowych i innych wykonawców.

Klejnot Pomorza

Stargard jest miastem, gdzie odnaleźć można liczne ślady pomorskiej historii. Strzelisty, szlachetny gotyk kościołów to dowód ludzkiego geniuszu. Zwłaszcza monumentalna, ale i subtelna architektura Kolegiaty Mariackiej. Zachowany w dużych fragmentach system imponujących fortyfikacji świadczy o bogactwie, ale i o przezorności mieszczan tego hanzeatyckiego miasta. Rzeka Ina, stargardzkie planty okalające Stare Miasto, ratusz, kamieniczki – przyciągają urodą i nastrojem. Klasa i nagromadzenie zabytków spowodowały, że Stargard znalazł się na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego wraz z innymi miastami nie tylko z Polski ale także z innych krajów nadbałtyckich.