Oferta realizacji zadania publicznego – Piknik rodzinny

18 lipca 2019

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) uznając celowość realizacji zadania podaje się do publicznej wiadomości treść oferty złożonej w dniu 10 lipca 2019 r. przez Polski Związek Działkowców – Rodzinny Ogród Działkowy w Stargardzie im. Chopina, na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Piknik rodzinny” na terenie ogrodu działkowego.

Szczegóły znajdują się w załącznikach.

Komunikat o złożeniu oferty ROD im. Chopina

Oferta – ROD im. Chopina

Formularz uwag