Oferta realizacji zadania publicznego „Zdrowy Senior”

8 sierpnia 2023

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) uznając celowość realizacji zadania podaje się do publicznej wiadomości treść oferty złożonej w dniu 7 sierpnia 2023 r. przez Stowarzyszenie Edukacja–Zdrowie-Aktywność w Stargardzie na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Zdrowy Senior”.

Ogłoszenie

Załącznik- formularz uwag

Załącznik- oferta realizacji zadania