Ogłoszenie konkursowe na realizację zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych

25 lutego 2021

Prezydent Miasta Stargard zaprasza do składania ofert w otwartym konkursie na realizację zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych na terenie miasta Stargard.

Zarządzenie nr 70/2021

Wzór/oferta realizacji zadania publicznego

Wzór sprawozdania

Wyniki konkursu