Strona głównaOgłoszeniaOgłoszenie-mały grant

Ogłoszenie-mały grant

21 kwietnia 2021

Prezydent Miasta Stargard informuje, że zgodnie ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 t.j.) Stowarzyszenie Artystyczne B-MOLL, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. SOK Stargardzka Ofensywa Kulturalna – cykl wywiadów z ludźmi kultury i sztuki pochodzącymi ze Stargardu.

Komunikat

Karta oferty

Oferta realizacji zadania