Strona głównaOgłoszeniaOgłoszenie- zmiana wniosku o ustalenie warunków zabudowy

Ogłoszenie- zmiana wniosku o ustalenie warunków zabudowy

20 maja 2022

Ogłoszenie o zmianie wniosku o ustalenie warunków zabudowy w zakresie charakterystyki inwestycji oraz przygotowaniu „Analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu” dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalno–usługowych w zabudowie wielorodzinnej z garażami podziemnymi wraz z podłączeniem do sieci elektroenergetycznej, gazowej, wodnej i kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych numerami 715/8, 715/11, 715/13 i 715/15 położonych w obrębie 10, przy ul. Generała J. Bema 4-5A w Stargardzie.

Ogłoszenie