Strona głównaOgłoszeniaZarządzenie w sprawie otwartego konkursu ofert

Zarządzenie w sprawie otwartego konkursu ofert

5 sierpnia 2019

Zarządzenie nr 260/2019 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019-2024 zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania będącego zadaniem własnym Gminy Miasta Stargard pn. „Organizacja zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w pomieszczeniach Młodzieżowego Domu Kultury w Stargardzie”.

Treść zarządzenia znajduje się w załączniku.

Zarządzenie nr 260/2019