Strona głównaDla mieszkańcaOrganizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe

Stargard to wyjątkowe miasto, którego polityka opiera się w dużej mierze na współpracy z organizacjami pozarządowymi. Obecnie wiele dziedzin życia społecznego nie mogłoby już funkcjonować bez aktywności obywatelskiej. Działalność organizacji III sektora spaja i aktywizuje społeczność lokalną, natomiast realizacja zadań publicznych przy udziale tych podmiotów w znaczny sposób wpływa na poprawę warunków życia  oraz na rozwój naszego miasta.

Stargard, już od wielu lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi, które są jednym z ważniejszych partnerów w realizacji jego zadań własnych. Z uwagi na fakt, iż podmioty te z roku na rok są coraz bardziej profesjonalne i  wiarygodne wzrasta liczba zadań zlecanych im do realizacji oraz wzrastają środki finansowe zabezpieczane na ten cel corocznie w budżecie miasta.

O tym, że współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi prowadzona jest na najwyższym poziomie świadczą uzyskiwane nagrody i wyróżnienia. Przykładem może być tytuł „Samorządowego Lidera Współpracy z NGO”, który Gmina-Miasto Stargard uzyskiwała przez trzy lata z rzędu uczestnicząc w konkursie ogłaszanym przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, którego celem była identyfikacja dobrych praktyk z zakresu współpracy administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi. Uzyskanie tych wyróżnień nie byłoby możliwe bez przyjaznego klimatu do współpracy oraz do rozwoju lokalnych organizacji pozarządowych, który tworzą władze miasta. To właśnie dzięki ich inicjatywie już od wielu lat funkcjonuje w naszym mieście Stargardzkie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, które jest miejscem przyjaznym organizacjom pozarządowym.
Miastu zależy na profesjonalnej współpracy z podmiotami III sektora dlatego też głównym celem Centrum jest udzielanie nieodpłatnej pomocy w zakresie prowadzonej przez nie działalności. Centrum oferuje wsparcie logistyczne (udostępnianie pomieszczeń na siedzibę lub na potrzeby  realizacji zadań, sprzętu biurowego – komputery z dostępem do internetu, drukarka, skaner), promocyjne, szkoleniowe oraz doradztwo w postaci bezpłatnych porad prawnych i księgowych. Istnieje również możliwość uzyskania wsparcia specjalisty w aplikowaniu o środki zewnętrzne na realizację prowadzonych działań. Organizacje pozarządowe mogą otrzymać pomoc w pisaniu i rozliczaniu projektów.

Centrum posiada również swoją stronę internetową www.scwop.stargard.pl na której znajdują się wszelkie informacje dotyczące współpracy Miasta z lokalnym III sektorem.