Police Station

Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie

Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie

Emergency number – 997/112

ul. Warszawska 29
73-110 Stargard
tel.: 91 481 35 05
fax.: 91 481 35 08