Aktualności: Działania społeczne

Kujawsko-pomorskie podpatruje

29 września 2021

Kilka dni temu nasze mieszkalnictwo wspomagane oglądali przedstawiciele Gdańska. Pisaliśmy o tym tutaj. Teraz z wizytą zjawiła się delegacja z województwa kujawsko-pomorskiego. Najliczniejszą reprezentację miał Toruń. Spotkanie było kolejną okazją do wymiany doświadczeń i pokazania gościom z Polski, w jaki sposób wspieramy w Stargardzie osoby o różnych potrzebach.

System mieszkalnictwa wspomaganego wyróżnia nasze miasto na tle całego kraju. Na przestrzeni 20 lat kolejne grupy mieszkańców o szczególnych potrzebach dołączały do programów wsparcia. Dziś, w 2021 r., mamy już ponad 100 mieszkań wspomaganych – dobrze wyposażonych, komfortowych, położonych w różnych częściach miasta. Korzystają z nich m.in. seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, ludzie wychodzący z kryzysu bezdomności i młodzi stargardzianie opuszczający rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze. Gości z kujawsko-pomorskiego interesowały zwłaszcza te dwa ostatnie modele.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, Urzędu Miasta, Urzędu Gminy, a także pracownicy ośrodków pomocy społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z województwa kujawsko-pomorskiego. Naszym rozwiązaniom przyglądali się również przedstawiciele organizacji pozarządowych z tego regionu. Gospodarzami był Piotr Mync, zastępca prezydenta, Agata Kmieć-Łuciuk, prezes Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Maja Wacławczyk, zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Janusz Drosik, opiekun i koordynator mieszkalnictwa wspomaganego.

Więcej o tych programach można przeczytać tutaj. Wszystkie realizuje w swoich zasobach STBS. Nasze rozwiązania są wzorem dla wielu samorządów. W ubiegłym roku z taką wizytą przyjechali również przedstawiciele Zielonej Góry.

Zdjęcia: UM w Stargardzie