Aktualności: Sprawy urzędowe

Porozmawiajmy o strategii

12 marca 2021

W piątek (12.03.) rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące projektu strategii „Stargard 2030”. Każdy mieszkaniec może się wypowiedzieć na temat tego, w którym kierunku powinno rozwijać się nasze miasto. Pomysły i sugestie będą przyjmowane do 19.04. (poniedziałek). Jest kilka możliwości, żeby zgłosić swoje propozycje.

– W ciągu ostatnich kilkunastu lat Stargard przeszedł wielką przemianę – głównie dzięki tworzeniu warunków dla rozwoju gospodarki oraz możliwościom, jakie dały fundusze europejskie. Przyszedł czas na nakreślenie planów dla miasta na kolejną dekadę. Zapraszam do zapoznania się z projektem strategii oraz aktywnego udziału w konsultacjach społecznych. Wspólnie możemy sprawić, aby Stargard był miastem przyjaznym i wygodnym do życia dla mieszkańców, którzy stanowią jego największy kapitał – mówi prezydent Rafał Zając.

W związku z pandemią koronawirusa konsultacje odbędą się w kilku różnych formach. Swoje pomysły można zgłaszać osobiście albo pocztą – tradycyjną lub elektroniczną. Wypełniony formularz trzeba wysłać e-mailowo na adres: m.winnicki@um.stargard.pl, przynieść do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego przy ul. S. Czarnieckiego 17 albo przesłać pocztą na ten adres. W tytule e-maila lub na kopercie należy napisać Konsultacje Stargard 2030. Formularz oraz projekt strategii znajdują się w załączniku poniżej oraz tutaj.

30.03. (wtorek) o 17:00 odbędzie się także spotkanie online z mieszkańcami. Link zostanie opublikowany na naszej stronie.

Ze względów bezpieczeństwa najlepiej zdecydować się na inną formę kontaktu – e-mail, spotkanie online lub korespondencję papierową. Uwagi do projektu strategii są jednak przyjmowane również bezpośrednio. Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00 można przyjść do Wydziału Planowania i Rozwoju (parter, pokój 14) w UM przy ul. S. Czarnieckiego 17.

Zdjęcie: UM w Stargardzie/archiwum​

#stargard2030 – formularz zgłaszania uwag

#stargard2030 – projekt strategii