Aktualności: Działania społeczne

Szukamy dobrych ludzi

4 października 2022

Nagrodę Prezydenta Miasta za szczególne osiągnięcia w polityce społecznej dostają ci, którzy poświęcają swój czas i energię na pomoc innym. Takie wyróżnienie mogą otrzymać zarówno konkretne osoby, jak i organizacje. Wnioski są przyjmowane w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego (ul. S. Czarnieckiego 17) do 15.10. (sobota).

Kartę zgłoszenia kandydata oraz pełny regulamin przyznawania nagród można pobrać z załączników poniżej. Do wypełnionej karty należy jeszcze dołączyć listę z podpisami osób popierających. Społeczników może mianować minimum 50 mieszkańców, a także organizacje pozarządowe, miejskie instytucje polityki społecznej i podmioty mające inicjatywę uchwałodawczą (prezydent i radni Rady Miejskiej). Wnioski przyjmowane są do 15.10. (sobota) w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego, ul. Czarnieckiego 17.

Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach:

kategoria indywidualna „Młody Społecznik” – nagroda w wysokości 1000 zł dla osób, które nie ukończyły 18 lat,

kategoria indywidualna – nagroda w wysokości 3000 zł przyznawana osobom pełnoletnim,

kategoria zespołowa – nagroda w wysokości 4000 zł przeznaczona dla  instytucji i organizacji działających w obszarze polityki społecznej.

Wyróżnienie można otrzymać za szeroko pojętą działalność na rzecz drugiego człowieka – np. za aktywizację i integrację osób wykluczonych społecznie, a także za opiekę i wsparcie dzieci, osób z niepełnosprawnościami i seniorów. Społecznicy proponują również programy, które pozwalają zapobiegać trudnościom mieszkańców z różnych środowisk albo rozwiązywać już istniejące problemy.

Zdjęcie: pexels.com

Nagroda dla społeczników – regulamin

Nagroda dla społeczników – karta zgłoszenia

Nagroda dla społeczników – lista podpisów