Przebudowa odcinka ulicy Metalowej nr 500169Z w Stargardzie

flaga polska
Godło Polski

INWESTYCJA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Przebudowa odcinka ulicy Metalowej nr 500169Z w Stargardzie

Beneficjent: Gmina Miasto Stargard

Kwota dofinansowania: 1.790.987,88 zł

Całkowita wartość inwestycji: 3.581.975,76 zł

Rok realizacji: 2020/2021.

W ramach zadania pod nazwą „Przebudowa odcinka ulicy Metalowej nr 500169Z w Stargardzie” zaplanowano realizację następujących efektów rzeczowych:

  • przebudowę odcinka ulicy Metalowej o długości 653 m,
  • budowę jednostronnego chodnika o długości 653 m,
  • budowę jednostronnego ciągu pieszo rowerowego o długości 653 m,
  • budowę oświetlenia ulicznego 19 szt.,
  • budowę 1 przystanku autobusowego z peronem,
  • budowę odwodnienia drogi.