Przebudowa ulicy Bolesława Krzywoustego w Stargardzie

flaga polska
Godło Polski

INWESTYCJA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Przebudowa ulicy Bolesława Krzywoustego w Stargardzie

Beneficjent: Gmina Miasto Stargard

Kwota dofinansowania: 1.845 282,22 zł

Całkowita wartość inwestycji: 3 690 564,44 zł

Rok realizacji: 2019.

W ramach zadania pod nazwą „Przebudowa ulicy Bolesława Krzywoustego w Stargardzie” zostały zrealizowane zaplanowane efekty rzeczowe tj.:

  • przebudowa ulicy Bolesława Krzywoustego o długości 417 m.
  • budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego: 23 szt.,
  • budowa zatok autobusowych o powierzchni  263 m2 (zatoki autobusowe wraz z wiatami przystankowymi dla pojazdów komunikacji miejskiej i 1 zatoka parkingowa dla autobusów turystycznych)
  • budowa ciągu pieszo-rowerowego o długości 417 m,
  • nasadzenia zieleni – 983 krzewy,
  • budowa 63 miejsc postojowych,
  • przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej oraz budowa nowych odcinków kanalizacji deszczowej.