Oferta na realizacje zadania publicznego- Plener malarski stargardzkich artystów

25 maja 2023

Prezydent Miasta Stargard informuje, że zgodnie ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327) Stargardzkie Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Plastycznych „BRAMA” , złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. Plener malarski stargardzkich artystów.

Komunikat

Karta oferty

Oferta realizacji zadania