Warsztaty wokalne z Moniką Borzym i Krzysztofem Dysem

22 września 2023

Prezydent Miasta Stargard informuje, że zgodnie ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2022 r., poz. 1327) Stowarzyszenie Artystyczne b-moll, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. Warsztaty wokalne z Moniką Borzym i Krzysztofem Dysem. Motywem przewodnim będą utwory Jerzego Wasowskiego.

Komunikat

Karta oferty

Oferta realizacji zadania