Międzynarodowy Związek Hanzy

Międzynarodowy Związek Hanzy „Hanza” to jedyna wspólnota, która może się poszczycić ponad 500-letnią historią. Dawna Hanza wywarła wielki wpływ na model ówczesnego mieszczaństwa europejskiego. Jednoczyła miasta nie bacząc na granice państwowe i różnice kulturowe.

Dziś Międzynarodowy Związek Hanzy „Hanza” zrzesza setki miast europejskich, mając na celu przede wszystkim ich integrację. Szczególnie ważnym jest zniwelowanie podziału na Wschód i Zachód Europy przy zachowaniu poszanowania dla odrębności kulturowych, obyczajowych, politycznych i społecznych. Związek pozwala na lepsze zrozumienie i akceptację pewnej odmienności narodów, naukę tolerancji, wzajemnego poszanowania. Ponadto Związek ten reprezentuje interesy swoich członków współpracując z innymi międzynarodowymi organizacjami.

Związek Hanzy „Hanza” w znacznym stopniu ma wpływ na wzmocnienie struktur demokratycznych w społeczeństwie przy możliwości korzystania z doświadczeń partnerów miast zachodnioeuropejskich.

Statut Hanzy