Parkingi i toalety

Parking dla samochodów osobowych i miejsce zatrzymywania się autokarów turustycznych oraz miejski szalet publiczny przy Pl. Wolności przed budynkiem SCK

W sąsiedztwie parkingu znajduje się miejski szalet publiczny. Zapewnione są w nim bardzo dobre warunki sanitarno–higieniczne. Udostępniona jest bieżąca ciepła i zimna woda, ogrzewanie, środki higieny osobistej itp. Obiekt przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Szalet czynny jest we wszystkie dni tygodnia w godzinach:
1) od 8.00 do 19.00 – w okresie od 1 września do 31 maja,
2) od 8.00 do 21.00 – w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia.

Parking dla samochodów osobowych oraz miejski szalet publiczny przy pl. Targowym

W bezpośrednim sąsiedztwie ogólnodostępnego parkingu przy pl. Targowym (przy skrzyżowaniu ulic: Reja i Słowackiego) znajduje się miejski szalet publiczny. W szalecie zapewnione są odpowiednie warunki sanitarno–higieniczne. Udostępniona jest bieżąca ciepła i zimna woda, ogrzewanie, środki higieny osobistej itp. Obiekt przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Szalet czynny jest:
1) od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 18.00
2) w soboty w godzinach od 6.00 do 16.00
3 )w niedziele i święta w godzinach od 7.00 do 16.00.

Miejsce zatrzymywania się autokarów turystycznych przy ul. Krzywoustego

Miejsce zatrzymywania się autokarów turystycznych przy ul. Światopełka