Straż Miejska

Straż Miejska w Stargardzie

Straż Miejska

Numer alarmowy – 986/112

ul. Pierwszej Brygady 35
73-110 Stargard
tel.: +48 91 577 50 90