Przystanki komunikacyjne

Przystanki komunikacyjne oraz warunki i zasady korzystania z nich określa Uchwała Nr II/39/2018 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Stargard oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków zmieniona uchwałą Nr V/74/2019 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 26 marca 2019 r.
Listę przystanków wraz z numeracją linii można znaleźć na stronie:

rozklady.mpkstargard.pl/przystanki.html