Budowa obwodnicy północnej w Stargardzie

flaga polska
Godło Polski

Projekt pn. Budowa obwodnicy północnej w Stargardzie od ul. Wieniawskiego do wiaduktu przy ul. Składowej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Orzeszkowej.

jest dofinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja II.

W ramach inwestycji mającej na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz przepustowości centrum miasta, planuje się wykonanie m.in.:

  • jezdni (o długości ok. 750 m), obustronnych chodników, drogi dla rowerów, zatok autobusowych, oświetlenia ulicznego i odwodnienia, a także przebudowę istniejących skrzyżowań.
  • kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul. Orzeszkowej o długości ok. 160 m, od skrzyżowania z budowaną obecnie obwodnicą do istniejącego rowu melioracyjnego, która jest niezbędna m.in. do odwodnienia odcinka obwodnicy północnej.

Budżet zadania: 23 424 555,76 zł

Kwota dofinansowania: 16.995.500,00 zł