Przebudowa ulic na terenie dzielnicy Kluczewo w Stargardzie

flaga polska
Godło Polski

Projekt pn. Przebudowa ulic na terenie dzielnicy Kluczewo w Stargardzie (ul. Kosmonautów, ul. Lotników i fragment ul. Lelewela)

jest dofinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja I.

W ramach inwestycji mającej na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz poprawę płynności ruchu pojazdów planuje się:

  • na ulicy Kosmonautów – wykonanie jezdni wraz z jednostronnym chodnikiem oraz oświetleniem i odwodnieniem. Długość przebudowywanej drogi to około 250 m;
  • w pasie drogowym ul. Lotników i na fragmencie ul. Lelewela – wykonanie jezdni wraz z chodnikiem oraz ścieżką pieszo-rowerową / chodnikiem i drogą dla rowerów. W ramach zadania wykonane zostanie też oświetlenie uliczne oraz odwodnienie. Długość przebudowywanych dróg to około 1600 m.

Budżet zadania: 22 670 073,97 zł

Kwota dofinansowania: 21 536 570,27 zł