Przebudowa drogi w popegeerowskiej części miasta: Stargard – Giżynek

flaga polska
Godło Polski

Projekt pn. Przebudowa drogi w popegeerowskiej części miasta: Stargard – Giżynek

jest dofinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja IIIPGR.

W ramach zadania planuje się przebudowę drogi (ok. 360 m) w Stargardzie – Giżynek na odcinku od skrzyżowania z ul. Spokojną do drogi oznaczonej w planie jako 43.KD.L poprzez wykonanie drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą, m.in. chodnik, oświetlenie, odwodnienie.

Budżet zadania: 2 595 164,92 zł

Kwota dofinansowania: 1 999 200,00 zł