Strona głównaDla mieszkańcaTurystykaZespół rowerowy

Zespół rowerowy

Zespół Doradczy ds. Rozwoju Ruchu Rowerowego.

Wspieranie ruchu pieszego i rowerowego prowadzi do poprawy jakości przestrzeni publicznej. W ciągu ostatnich lat nastąpił intensywny wzrost ilości samochodów poruszających się po naszych drogach, co wiąże się z zatłoczeniem ulic, wzrostem emisji spalin, a także zanieczyszczeniem środowiska oraz wzrostem zagrożeń związanych z możliwością zaistnienia wypadków lub kolizji. W takiej sytuacji dobrym i praktycznym rozwiązaniem jest rower, który stanowi znakomity środek transportu. W Polsce od kilkunastu lat jest coraz częściej traktowany jako alternatywna forma komunikacji.

Polityka rowerowa jest istotną częścią strategii Miasta Stargard, dlatego też Zarządzeniem Nr 163/2013 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 25 kwietnia 2013 roku został powołany przy Prezydencie Miasta Stargard Zespół doradczy ds. rozwoju ruchu rowerowego. Zespół doradczy zajmuje się m.in.: popularyzacja ruchu rowerowego, inicjowaniem działań mających na celu utworzenie nowych ścieżek rowerowych na terenie Miasta, jak również ważnymi działaniami informacyjnymi i edukacyjnymi związanymi z szeroko pojętą tematyką rowerową. W skład zespołu wchodzą specjaliści z różnych dziedzin: inżynierowie budownictwa i drogownictwa, ekolodzy, a także lokalni pasjonaci turystyki rowerowej. Pierwotne zarządzenie z 21013 roku zostało zmienione zarządzeniem Nr 370/2017 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 15 września 2017 roku w sprawie powołania Zespołu doradczego ds. rozwoju ruchu rowerowego. Zmiana zarządzenia podyktowana była zmianą nazwy Miasta, która nastąpiła 1 stycznia 2016 roku oraz zmianami personalnymi w składzie zespołu doradczego.