Pomoc Ukrainie – Допомога Українi

Razem pomóżmy Ukrainie! Dowolne wpłaty na rzecz uchodźców są przyjmowane na numer konta Związku Ukraińców w Polsce – Oddział Szczecin: 20 1090 1492 0000 0001 4312 2731, z dopiskiem „na dzieci” lub „dla rannych”.

Zbiórki pieniędzy odbywają się też w kościołach w Stargardzie.

Разом допоможiм Українi! Добровiльнi вплати на бiженцiв приймаємо нa раxунок Об`єднання Українцiв в Польщi – Вiддiл у Щецинi 20 1090 1492 0000 0001 4312 2731,  з  примiтком „na dzieci” або „dla rannych”.

Збiркa грошей  вiдбуваються також в костелах  Старгаpдi.