„40 zł”- świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy