Pomoc psychologiczna dla uchodźców z Ukrainy (dzieci i dorośli), a także Ukraińców mieszkających w Polsce / Психологiчн допомога для бiжецiв з України (дорoслi а дiти) та для українiв живучих в Польщi

Pomoc psychologiczna dla uchodźców z Ukrainy (dzieci i dorośli), a także Ukraińców mieszkających w Polsce

Regionalne Centrum Kryzysowe

od poniedziałku do piątku od 8:00 do 20:00

ul. Składowa 2A, Stargard

tel. +48 531 248 692, +48 531 248 496

Психологiчн допомога для бiжецiв з України (дорoслi а дiти) та для українiв живучих в Польщi

Регiональний Центр Кризи

вiд понедiлка до п`ятницi вiд 8.00 до 20.00

ul. Składowa 2A, Stargard

tel. +48 531 248 692, +48 531 248 496