Adresy i telefony alarmowe

Wykaz telefonów interwencyjnych

Służby ratunkowe Adres Telefon
Pogotowie ratunkowe ul. Bogusława IV 19 999 lub 91 577 02 84
Straż pożarna ul. Bogusława IV 21 998 lub 91 578 87 50
Komenda Powiatowa Policji ul. Staszica 27 997 lub 481 35 05
Straż Miejska ul. Warszawska 16 986 lub 91 577 50 90
Pogotowie Ciepłownicze ul. Nasienna 6 993 lub 91 578 84 00
Pogotowie Energetyczne ul. Wyszyńskiego 24 991 lub 91 813 42 12
Pogotowie Gazowe ul. Reymonta 16 992 lub 91 424 76 40
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne ul. Warszawska 24 91 578 35 80 lub 519 546 980
Pogotowie Weterynaryjne ul. Broniewskiego 1 91 577 00 30
Zach. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ul. Bydgoska 61 91 577 09 66 lub 502 701 539
Schronisko dla zwierząt Kiczarowo 29 661 964 552