Miejska Rada Bezpieczeństwa

Miejska Rada Bezpieczeństwa jest organem doradczym i opiniodawczym Prezydenta Miasta Stargard w sprawach związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym. Do zadań Miejskiej Rady Bezpieczeństwa należy w szczególności:

  • opiniowanie aktów prawa miejscowego oraz strategicznych dokumentów z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  • diagnozowanie zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  • inicjowanie działań zmierzających do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta.

Miejska Rada Bezpieczeństwa składa się m.in. z przedstawicieli: Komendy Powiatowej Policji, Straży Miejskiej, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zarządu Usług Komunalnych, Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, Zespołu Doradczego Prezydenta Miasta ds. Seniorów, Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz organizacji pozarządowych.

Zarządzenie nr 107/2021 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 31 marca 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania przy Prezydencie Miasta Stargard Miejskiej Rady Bezpieczeństwa

Zarządzenie Nr 407/2017 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 25 października 2017 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Bezpieczeństwa

Zarządzenie Nr 77/2018 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 21 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Rady Bezpieczeństwa

Zarządzenie Nr 02/2018 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 21 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Rady Bezpieczeństwa